Image

Sociální činnost

4letý maturitní obor
Není ti osud jiných lhostejný? Neváháš podat pomocnou ruku? Studuj sociální činnost a starej se o ty, kteří to nejvíce potřebují.

Naučíme tě, jak jednat s klienty v různých životních situacích a jak pečovat o člověka po fyzické i duševní stránce. Na kurzu první pomoci se naučíš zachraňovat životy. Zvládneš se postarat i o těžce nemocné a postižené osoby. Seznámíš se s postupy muzikoterapie, dramaterapie i arteterapie. Pomocí znakové řeči se domluvíš s hluchoněmými i těmi, kteří již nemohou mluvit. Budeš se orientovat v administrativě i legislativních nařízeních a naučíš se pracovat s programy a portály sociální správy.

Stáhni si přihlášku

Podívej se na předměty

Informace o přijímačkách

KÓD OBORU
75-41-M/01

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Sociální činnost

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
4 roky

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Kompletní informace o přijímacích zkouškách zde.

ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY NA UCHAZEČE
Z důvodu odborného zaměření absolventa mohou být ke studiu přijati pouze uchazeči s dobrým zdravotním stavem. Zájemci o studium nesmí trpět především:
- prognosticky závažnými onemocněními, které omezují funkci končetin a pohybového aparátu, který znemožňuje zátěž páteře a trupu,
- prognosticky závažnými onemocněními horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů,
- závažnými poruchami sluchu a zraku.

Proč si vybrat obor?

Jistota dobrého uplatnění

Čeká tě práce v oboru, ve kterém je stálý nedostatek kvalitních pracovníků. Máš tak jistotu, že práci najdeš.

Práce se stane posláním

Budeš pomáhat a pečovat o ty, kteří to nejvíce potřebují. Tvé zaměstnání se pro tebe stane posláním.

U teorie nezůstaneš

Velkou část studia strávíš na praxi. Všechno, co se naučíš, si vyzkoušíš na vlastní kůži. Navíc si tak můžeš najít první práci už při studiu.

Znakový jazyk

Naučíš se znakový jazyk, díky čemuž se snadno domluvíš i s neslyšícími.

Zaměření je na tobě

Naučíš se, jak organizovat volný čas pro děti, seniory a osoby se zdravotním postižením, ale i práci s počítačem a úřední komunikaci. Je na tobě, kterým směrem se pak vydáš.

Studovat můžeš dál

Maturita ti nestačí? Můžeš pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole sociálního, humanitního nebo právního zaměření.

Kde se uplatníš po škole?

Uplatníš se třeba jako pracovník správy sociálního zabezpečení, na krajských pobočkách úřadu práce nebo na sociálních odborech městských úřadů. Pokud tě úřední prostředí neláká a chceš raději pečovat o potřebné, můžeš pracovat v pečovatelských domovech pro seniory, v léčebnách dlouhodobě nemocných nebo azylových domech. Máš rád/a děti? Pak se jim věnuj v zařízeních pro děti a mládež nebo pracuj jako osobní asistent/ka ve školách a předškolních zařízeních. Po škole můžeš pokračovat i na vyšší odbornou nebo vysokou školu.

Co se u nás naučíš?

  • Znakový jazyk
  • Metody aktivizace a terapie klienta
  • Základy psychologie
  • Muzikoterapie
  • Arteterapie
  • Provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů
  • Administrativa sociální péče

Názory studentů

O oboru bez obalu

Image

Andrea Sopuchová

studentka oboru sociální činnost

Vybrat si střední školu nebylo vůbec jednoduché, ale jsem ráda, že jsem si zvolila právě tuto. Jsem velmi vděčná za kolektiv a přátelské prostředí, které jsem zažila poprvé až na naší škole. Poznatky ze školní lavice jsem si mohla vyzkoušet při své praxi, kde se mi každá znalost opravdu hodila! Kdybych si mohla vybrat střední školu znovu, neměnila bych.
Image

Kristýna Mudříková

studentka oboru sociální činnost

Školu jsem si vybrala, protože mě baví komunikace a pomoc lidem. Máme zajímavé předměty, jako je například znaková řeč, muzikoterapie, dramatická výchova a mnoho dalších. Učitelé k nám přistupují přátelsky. Mimo to se můžeme účastnit různých projektů, např. Erasmus+, s nímž jsem měla možnost několikrát vycestovat do zahraničí. Zkušenosti ze školy využiji určitě i v praktickém životě.

Image

Athina Kalaitzidis

studentka oboru sociální činnost

Nejvíce na studiu oceňuji, že máme možnost se zapojit do řady projektů, školních i mimoškolních aktivit. Já jsem využila příležitost zapojit se do DofE (Cena Vévody z Edinburghu), kde se můžeme zlepšovat v pohybových i jazykových dovednostech a dobrovolnictví. Je to skvělá příležitost, jak se posouvat dál a získat zkušenosti a znalosti do života po střední škole.

Je sociální činnost tvá budoucnost?

Zjisti, jak je to s přijímačkami