Ubytování a stravování
Jsi z daleka a nemůžeš každý den dojíždět do školy? Neboj se, můžeš bydlet na jednom z našich domovů mládeže. Budeš tu mít skvělé studijní podmínky a přátele.


DM Větrná

Adresa
Větrná 1370
688 01 Uherský Brod

Kontakt
Vedoucí DM: RNDr. Šárka Rytinová
Email: internat@spsoa-ub.cz
Telefon: +420 739 533 190

DM Havřice

Adresa
U Zastávky 362 (sportovní hala),
688 01 Uherský Brod-Havřice

Kontakt
Vedoucí DM: RNDr. Šárka Rytinová
Email: internat@spsoa-ub.cz
Telefon: +420 730 844 821

Stravování


Ubytování


U nás rozhodně hladem trpět nebudeš. Na obědy budeš chodit do školní jídelny a o zbytek jídel (snídaně, přesnídávky a večeře) se postará jídelna přímo v tvém domově mládeže.

Cena jídel v současné době je:

  • snídaně 26,- Kč
  • přesnídávka 31,- Kč
  • oběd 48,- Kč
  • večeře 39,- Kč

Jako žáky na DM jsi automaticky přihlášen/a ke stravě. Odhlášku jídla provádí v recepci domova mládeže. Jestli zrovna nejsi ve škole (nemoc atp.), mohou tě odhlásit rodiče (zákonný zástupce) telefonicky (+420 739 533 190 - Větrná; +420 730 844 821 - Havřice), nebo e-mailem na adresu internat@spsoa-ub.cz.

 

 

Pokoje na domově mládeže jsou zařazeny do 1. a 2. kategorie.

Měsíční poplatek za ubytování:

2lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 1200 Kč
2lůžkový pokoj se společným sociálním zařízením 1100 Kč
3lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 1000 Kč
4lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 900 Kč
4lůžkový pokoj se společným sociálním zařízením 850 Kč

Záloha na ubytování a stravování 4 000 Kč se vybírá v září. Slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn za první měsíc pobytu. Záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování.

Úplata za ubytování v domově mládeže se řídí vyhláškou č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních (§ 5, odst. 4). Výše úplaty se řídí organizací školního roku ve škole a vždy se snižuje o dny volna (školní prázdniny, státní svátky - pokud připadnou na pracovní den a DM bude uzavřen). Naopak nemoc patří mezi subjektivní důvody na straně žáka, proto se úplata o tyto dny nesnižuje. Vyúčtování (snížení úplaty o dny volna) se provádí 1x za pololetí.

Na začátku školního roku se vybírá poplatek za klíč ke skříni 100 Kč a klíč k botníku také 100 Kč. V případě, že nejsou zámky poškozeny, se záloha na konci školního roku vrací.

 

Do kdy podat přihlášku?


Přihláška ke stažení

 

Přihlášku na školní rok 2024/2025 je třeba podat:

 nejpozději do 31. 5. 2024

 

Buďte s námi


Facebook Domova mládeže

Chceš se dozvědět více o studiu u nás?

Zjisti, proč jít k nám