• Obchodní akademie

    Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, připravující absolventy na výkon činností spojených s podnikáním. 

    Absolventi se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických a administrativních činností v podnicích všech právních forem, včetně veřejné správy, na pozici pracovníků pro kontakt s veřejností, v reklamních agenturách i v médiích.

  • Sociální činnost

    Vzdělávací program sociální činnost je odborným maturitním vzděláváním. Připravuje žáky pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Vzdělávací obsah tvoří dvě základní složky: všeobecně vzdělávací a odbornou. Po absolvování společného základu se mohou žáci zaměřit na oblast sociálně-správní týkající se technicko-administrativní a organizační činnosti na úseku řízení sociálních služeb a sociálních zařízení či pečovatelskou činnost připravující žáky pro osobní práci s klientem.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2016


Počty volných míst po I. kole zde

Další informace k přijímacímu řízení zde


Aktuality a novinky


Sociální sítě


Školní aplikace  SPŠ-OA-UB


SPOLUPRACUJEME S FIRMAMI a VYSOKÝMI ŠKOLAMI

Hledáme pro naše žáky cesty, otevíráme nové možnosti!  Čtěte NOVINKY z této oblasti...