Autoškola


Chceme Vám touto formou poskytnout informace, které budete potřebovat k získání řidičského oprávnění.
Naše autoškola přijímá žadatele z řad studentů i široké veřejnosti.

Kapacita autoškoly je vytížena do odvolání! Děkujeme za pochopení.


Co poskytujeme

Poskytujeme služby k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Kolik autoškola stojí

Aktuální cena kurzovného je 15 000 Kč.

Doplňkový výcvik 450 Kč / hodina.

Kondiční jízdy 450 Kč / hodina


Od přihlášky po závěrečnou zkoušku


Jak se přihlásit

 • Nejprve se informuj telefonicky nebo emailem o aktuální obsazenosti kurzu a poté bychom společně naplánovali vhodný začátek výcviku.
 • Kurz můžeš ukončit nejdříve v den svých 18. narozenin.
 • Průměrná délka kurzu je 2 měsíce.
 • Před samotným zahájením musíš absolvovat prohlídku u lékaře. Tiskopis (lékařský posudek a prohlášení posuzované osoby) nalezneš níže. Lékařská prohlídka má platnost 3 měsíce, proto je vhodné znát termín zahájení kurzu, abys vše vhodně načasoval/a.
 • Dalším krokem je vyplnění přihlášky. Pokud jsi mladší 18 let, musí přihlášku podepsat i tvůj zákonný zástupce.

Vyplněné a potvrzené dokumenty nám přines a vzájemně si potvrdíme termín zahájení.

Organizace výuky a výcviku

 • Kurz se skládá ze dvou vzdělávacích částí, teoretické výuky a praktického výcviku.
 • Teoretická výuka je prováděna formou individuálního studijního plánu. Veškeré informace o předmětech výuky a studijních materiálech získáš v úvodní hodině. Teoretická výuka probíhá v učebně autoškoly na adrese Nivnická 1781 v Uherském Brodě (areál Slováckých strojíren) v odpoledních hodinách jeden den v týdnu v rozsahu 2 vyučovacích hodin (2 x 45 minut). Součástí této výuky je i zdravotnická příprava.
 • Výcvik (praktické jízdy) je prováděn podle předem domluveného plánu. Je zapotřebí absolvovat minimální počet hodin, což je 28. Pokud je tento počet nedostačující, po konzultaci s učitelem můžeš výcvik navýšit. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut a jezdí se 2 hodiny denně. Do výcviku jsou zařazeny ještě 2 hodiny praktické údržby vozidla.

Závěrečná zkouška

 • Po ukončení výuky a výcviku následuje závěrečná zkouška, ta se koná na Městském úřadě v Uherském Brodě.
 • Budeš přezkoušen/a z teoretické části formou testu v elektronické podobě. Test obsahuje 25 otázek a na jeho vyplnění je stanoven časový limit 30 minut.
 • Po úspěšném absolvování testové části pokračuje zkouška praktickou částí. Zde budeš ústně přezkoušen/a z kontroly vozidla před jízdou a poté z praktické jízdy v délce minimálně 40 minut. Pokud jsi i v této části byl/a úspěšný/á, získáváš řidičské oprávnění. Jestliže se ti nepovedla teoretická zkouška, tak k praktické části nejsi připuštěn/a.
 • V případě neúspěšnosti v kterékoliv části opakuješ pouze tu, ve které jsi neuspěl/a.
 • Po domluvě s úřadem tě přihlásíme k opravné zkoušce. Zkouška je zpoplatněna částkou 700 Kč. Opravná zkouška z teorie je ve výši 100 Kč a praktické jízdy ve výši 400 Kč. Výše uvedené poplatky se platí v pokladně příslušného úřadu.

Kontakt

Garant: Pavel Urbánek
Email: autoskola@spsoa-ub.cz
Telefon: 572 622 914
Číslo účtu: 18032721/0100

Autoškola Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Nivnická 1781
688 01 Uherský Brod


Nejste našimi studenty a chcete si u nás udělat autoškolu?

Zjistěte, jak na to