David Pileček získal třetí místo v celostátním kole soutěže v anglickém jazyce před 19 hodinami, 23.6.2021 - SPŠOA
Škola hrou u stojařů před 19 hodinami, 23.6.2021 - Nová školní technika se dočkala návratu studentů
Facebook Like Box

Autoškola


Kapacita autoškoly je vytížena do konce měsíce srpna!

Děkujeme za pochopení.
Chceme Vám touto formou poskytnout informace, které budete potřebovat k získání řidičského oprávnění.

Naše autoškola přijímá žadatele z řad studentů i široké veřejnosti.

Poskytujeme služby k získání řidičského oprávnění skupiny B.Jak se přihlásit?

Nejprve se informujte telefonicky nebo emailem o aktuální obsazenosti kurzu, poté bychom společně naplánovali vhodný začátek Vašeho výcviku. Upozorňujeme, že kurz můžete ukončit nejdříve v den svých 18. narozenin. Průměrná délka kurzu je 2 měsíce.  Před samotným zahájením musíte absolvovat prohlídku u lékaře. Tiskopis (lékařský posudek a prohlášení posuzované osoby) naleznete níže. Lékařská prohlídka má platnost 3 měsíce, proto je vhodné znát termín zahájení Vašeho kurzu, abyste vše vhodně načasovali. Dalším krokem je vyplnění přihlášky. Pokud jste mladší 18 let, musí přihlášku podepsat i Váš zákonný zástupce. 

Vyplněné a potvrzené dokumenty nám přineste a vzájemně si potvrdíme termín zahájení.Organizace výuky a výcviku

Kurz se skládá ze dvou vzdělávacích částí, teoretické výuky a praktického výcviku. Teoretická výuka je prováděna formou individuálního studijního plánu. Veškeré informace o předmětech výuky a studijních materiálech získáte v úvodní hodině. Teoretická výuka probíhá v učebně autoškoly na adrese Nivnická 1781 v Uherském Brodě (areál Slováckých strojíren) v odpoledních hodinách jeden den v týdnu v rozsahu 2 vyučovacích hodin (2 x 45 minut). Součástí této výuky je i zdravotnická příprava.

Výcvik (praktické jízdy) je prováděn podle předem domluveného plánu. Je zapotřebí absolvovat minimální počet hodin, což je 28. Pokud je tento počet nedostačující, po konzultaci s učitelem můžete výcvik navýšit. Jedna vyučovací hodina trvá 45 minut a jezdí se 2 hodiny denně. Do výcviku jsou zařazeny ještě 2 hodiny praktické údržby vozidla.


Závěrečná zkouška

Po ukončení výuky a výcviku následuje závěrečná zkouška, ta se koná na Městském úřadě v Uherském Brodě. Budete přezkoušeni z teoretické části formou testu v elektronické podobě. Test obsahuje 25 otázek a na jeho vyplnění je stanoven časový limit 30 minut. Po úspěšném absolvování testové části pokračuje zkouška praktickou částí. Zde jste ústně přezkoušeni z kontroly vozidla před jízdou a poté z praktické jízdy v délce minimálně 40 minut.  Pokud jste i v této části byli úspěšní, tak jste se stali držiteli řidičského oprávnění.  Jestliže se Vám nepovedla teoretická zkouška, tak k praktické části nejste připuštěni. V případě neúspěšnosti v kterékoliv části opakujete pouze tu, ve které jste neuspěli.  Nebuďte smutní, neúspěch je přirozenou součástí života. Po domluvě s úřadem Vás přihlásíme k opravné zkoušce. Zkouška je zpoplatněna částkou 700 Kč. Opravná zkouška z teorie je ve výši 100 Kč a praktické jízdy ve výši 400 Kč. Výše uvedené poplatky se platí v pokladně příslušného úřadu.


Další služby


Školení řidičů referentů

Další službou, kterou poskytujeme, je i školení řidičů referentů. Toto školení je určeno jak pro organizace, tak i jednotlivce. Ke školení je zpracována příslušná dokumentace, osnova a prezenční listina, která zůstává v organizaci jako doklad o proškolení. Cena školení je 200 Kč za osobu.

Kondiční jízdy

Pro držitele řidičského oprávnění, kteří se chtějí zdokonalit v řízení vozidla, nabízíme možnost kondičních jízd v našem výcvikovém vozidle.  Cena této služby je 300 Kč/hodina.


Ceník

Aktuální cena kurzovného je 8 900 Kč.

Doplňkový výcvik 300 Kč /hodina.
Poštovní adresa

Autoškola Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
Nivnická 1781
688 01 Uherský Brod
Kontakt

autoskola@spsoa-ub.cz

Pavel Urbánek

tel: 572 622 914
Mobil: 730 844 801

Číslo účtu: 18032721/0100