Zájezd do Velké Británie před 16 hodinami, 25.9.2017 - Poznej s námi svět
Můžete nás opět vidět na televizních obrazovkách před 16 hodinami, 25.9.2017 - Nástrojař
Žádné akce k zobrazení
Facebook Like Box

Autoškola

Další kurz budeme otevírat v listopadu 2017

V tuto chvíli je kapacina autoškoly naplněna!


Zájemci z řad široké veřejnosti mohou využít služeb naší autoškoly. Nabízíme vám individuální přístup, profesionální výuku a bohaté zkušenosti našich zaměstnanců.

Podmínky přijetí k výuce

Pro přijetí a zahájení výuky a výcviku je potřeba doložit níže uvedené doklady ( které jsou ke stažení níže). Tyto doklady musí být potvrzeny od lékaře a v době podání žádosti nesmí být starší více než 3 měsíce . Žadatel mladší 18 let musí mít žádost doloženu písemným souhlasem jeho zákonného zástupce.


Výuka a výcvik

probíhá buď formou základní výuky a výcviku s pravidelnou docházkou nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu.

Předměty teoretické výuky

 • předpisy o provozu vozidel
 • ovládání a údržba vozidla
 • teorie řízení a zásady bezpečné jízdy
 • zdravotnická příprava

Praktický výcvik obsahuje

 • řízení vozidla
 • praktická údržba vozidla
 • zdravotnická příprava

Minimální počet hodin základní výuky je 36 hodin, výcviku 34 hodin.

Při výuce podle individuálního studijního plánu musí být provedena nejméně
jedna vyučovací hodina konzultací na každé čtyři hodiny samostudia.

Délka kurzu je individuální, obecně však doporučujeme rozložit výcvik do 2 – 3 měsíců.
Před ukončením kurzu doporučujeme zkonzultovat Vaši připravenost s učitelem,
případně můžete výuku i výcvik doplnit, protože počty hodin jsou stanoveny jako minimální.

Služby + ceník

 • výcvik skupiny B

  • Výuku realizujeme v učebně v sídle Autoškoly.

  • Praktický výcvik, jízdy, probíhají v automobilu Škoda Fabia v maximální výbavě včetně klimatizace v Uherském Brodě a okolí.

  • Cena: 8 900,- Kč (splátky je možné rozložit)

 • Školení řidičů - referentů

  • dle zákona č. 262 / 2006 Sb.

  • cena: 200,- Kč

 • Kondiční jízdy

  • cena: 250,- Kč

 • Závěrečné zkoušky

  • cena: 700,- Kč

Kotakty

Poštovní adresa

AUTOŠKOLA Střední průmyslová škola Uherský Brod
Nivnická 1781
688 01 Uherský Brod

Stálí zaměstnanci

Bc. Petr Ondrůšek
email: pondrusek@sps-ub.cz
tel.: 572 622 919        
   

 • učitel výuky předpisů o provozu vozidel
 • učitel výuky teorie a zásad bezpečné jízdy       
 • učitel výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • učitel výuky v řízení
 • učitel výuky výcviku praktické údržby vozidla

Pavel Urbánek
tel.: 572 622 919
email: purbanek@sps-ub.cz

mob.: 730 844 801

 • učitel výuky předpisů o provozu vozidel
 • učitel výuky teorie a zásad bezpečné jízdy
 • učitel výuky o ovládání a údržbě vozidla
 • učitel výuky v řízení

Soubory ke stažení

Závěrečné zkoušky a testy

Ke zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel Vás přihlásí autoškola v nejbližším termínu po ukončení výcviku. Zkoušku provádí zkušební komisař Městského úřadu v Uherském Brodě a zpravidla trvá jeden den.

Budete přezkoušeni

 • z pravidel silničního provozu a zdravotnické přípravy formou testu v elektronické podobě (30minut)
 • ze znalostí kontroly vozidla před jízdou, ústní formou (5 minut)
 • z praktické jízdy vozidlem (min.30 minut)

Zkouška je zpoplatněna a žadatel prokazuje její zaplacení zkušebnímu komisaři před zahájením zkoušky.
Správní poplatek za zkoušku činí 700,-Kč


Za případnou opakovanou zkoušku se úřadu platí správní poplatek v této výši:

 • test 100,-Kč
 • praktická jízda 400,-Kč