Adaptační kurz maturitních oborů před 8 dny, 17.9.2018 - Vezměte nás s sebou
Adaptační kurz žáků učebních oborů před 20 dny, 5.9.2018 - Na Nivnické Riviéře
Facebook Like Box

Domov mládeže

"Krásný domov mládeže! Paráda! Škoda, že už tam nejsem!" Takové a podobné názory slyšíme od bývalých studentů v reakci na fotografie, na kterých jsme zachytili současnou podobu našeho domova mládeže po jeho dvou velkých rekonstrukcích.

Sami se nyní můžete přesvědčit, že náš domov patří k nejmodernějším zařízením s velmi dobrým zázemím, včetně zbrusu nové kuchyně. Kapacita domova na Větrné je přes osmdesát míst, a dalších třicet v Havřicích.

Kde nás najdete?

Větrná 1370, Uherský Brod, 688 01

 U Zastávky 231 (sportovní hala), Uherský Brod - Havřice, 688 01

Kontakt:


vedoucí DM RNDr. Šárka Rytinová

DM Větrná:  739 533 190


DM Havřice: 730 844 821


mail na oba domovy: internat@spsoa-ub.cz

facebook Domova mládeže


Pokoje na domově mládeže jsou zařazeny do 1. a 2. kategorie.

Měsíční poplatek za ubytování

 • 2lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 1100,- Kč
 • 2lůžkový pokoj se společným sociálním zařízením 1000,-Kč
 • 3lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 900,- Kč
 • 4lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 850,- Kč
 • 4lůžkový pokoj se společným sociálním zařízením 750,-Kč
 • 5lůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením 700,- Kč

Záloha na ubytování a stravování 2500,- Kč se vybírá v měsíci září. Slouží k nákupu surovin a pokrytí nákladů na vodu, elektřinu a plyn za první měsíc pobytu. Záloha bude použita k vyúčtování posledního měsíce ubytování.

Úplata za ubytování v domově mládeže se řídí vyhláškou č.108/2005 Sb. o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních (§ 5, odst. 4). Výše úplaty se řídí organizací školního roku ve škole a vždy se snižuje o dny volna (školní prázdniny, státní svátky-pokud připadnou na pracovní den a DM bude uzavřen). Naopak nemoc patří mezi subjektivní důvody na straně žáka a proto se úplata o tyto dny nesnižuje. Vyúčtování - snížení úplaty o dny volna - se provádí 1x za pololetí.

Na začátku školního roku se vybírá poplatek za klíč ke skříni 100,- Kč a klíč k botníku také 100,- Kč. V případě, že nejsou zámky poškozeny, se záloha na konci školního roku vrací.

Poplatek za připojení k internetu je měsíčně 50,- Kč.

Stravování na DM

Jídelna domova mládeže poskytuje stravu žákům ubytovaným na domově mládeže. Připravuje pro ně snídaně, přesnídávky a večeře. Obědy mají žáci zajištěny ve školních jídelnách.

Cena jídel v současné době je:

 • snídaně 15,- Kč
 • přesnídávka 16,- Kč
 • oběd 29,- Kč
 • večeře 25,- Kč

Všichni žáci DM jsou přihlášeni ke stravě. Odhlášku jídla provádí v recepci domova mládeže. V době nepřítomnosti žáka jej odhlašují rodiče telefonicky nebo e-mailem na adresu internat@spsoa-ub.cz.


Přijetí do domova mládeže

Přihlášku do DM podávají rodiče (zákonný zástupce), nebo při věku nad 18 let sami žáci. Žáci jsou do DM přijímáni na jeden školní rok s výjimkou hlavních prázdnin. Na ubytování nemá žák právní nárok.

Přihlášku na školní rok 2018/2019 je třeba podat:

 • již ubytovaní žáci a současní žáci školy nejpozději do 20. 4. 2018
 • žáci přijatí ke studiu do budoucího 1. ročníku nejpozději do 31. 5. 2018

Služby pro veřejnost

V rámci své doplňkové činnosti poskytuje domov mládeže ubytovací služby organizovaným skupinám dětí, mládeže i dospělým o víkendech a v době školních prázdnin při minimálním počtu 20 osob. Ubytovací kapacita je maximálně 80 lůžek. Ubytování menšího počtu osob v průběhu týdne je možné zajistit po dohodě s vedoucí vychovatelkou.

Cena za ubytování pro 1 osobu a noc je 250,- Kč v pokoji s vlastním sociálním zařízením.

K dispozici je čajová kuchyňka se základním vybavením – lednice, mikrovlnka, vařič, rychlovarná konvice včetně nádobí.

Ubytovna je vhodná i pro různá školení a semináře. Pronájem přednáškové místnosti je 150,- Kč na hodinu, zajištění dataprojektoru 150,- Kč na den, zajištění PC 200,- Kč na den.