Dramatická výchova před 2 dny, 4.5.2021 - SC3
Zdravá droga před 4 dny, 3.5.2021 - SPŠOA
Facebook Like Box

Přijímací řízení


POZOR!

Informace o nekonání jednotné přijímací zkoušky pro obory:

Strojírenství, Mechanik elektrotechnik, Podnikání a Sociální činnost.

V souladu s Opatřením obecné povahy, vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-43073/2020-3 rozhodl ředitel školypro následující obory Strojírenství, Mechanik elektrotechnik, Podnikání a Sociální činnost,že v rámci přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 se nebude konat písemná jednotná přijímací zkouška.Rozhodnutí o přijetí

Dle nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

můžeme vydat rozhodnutí o přijetí nejdříve 19. května 2021.

Prosíme tedy o trpělivost. Rozhodnutí bude vyvěšeno na webu školy a zasláno také písemnou formou.Přijímací zkoušky pro obor Veřejnosprávní činnost

1. termín: 3. května 2021

2. termín: 4. května 2021

Všem uchazečům bude zaslána písemná pozvánka s instrukcemi na přijímací zkoušky.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví bude uchazečům umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce, pouze pokud

  1. nebudou mít příznaky onemocnění COVID-19

a současně

  1. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek antigenního testu nebo RT-PCR testu na COVID provedeného v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

Pokud uchazeč nepředloží tento negativní výsledek testu, škola mu účast na přijímací zkoušce neumožní.


Chceš se na něco zeptat?

Pro obory sociální činnost a veřejnosprávní činnost volej 572 630 270 nebo 572 637 317.

Pro ostatní obory volej 572 622 907 nebo 572 622 960.