Soutěžte s námi! před 19 dny, 1.7.2019 - Zábava na léto
Čas loučení před 5 dny, 15.7.2019 - Tábor Škola hrou aneb Týden středoškolákem je u konce
Facebook Like Box

Strojírenství


zaměření:

CNC programování a technologie výroby

Počítačové konstruování a grafika

Metrologie a řízení jakosti


- zaměření si žák vybírá až ve 2. ročníku studia


Veškeré informace

o STIPENDIJNÍM PROGRAMU FIREMNÍ ŽÁCI

naleznete zde


Natočili jsme pro Vás video v prostředí naší školy a spolupracujících firem

na téma STROJÍRENSTVÍÚspěchy v rámci oboru


  • 1. místo na mezinárostní soutěži AAD, kategorie Rapid Prototyping s využitím 3D tisku 2018

  • 1. místo místo na celostátní soutěži Mladých strojařů

      v programování CNC obráběcích strojů 2017

  • 3. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2016 - více zde

  • 3. místo na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti 2016 (tomu předcházelo vítězství v okresním a následně krajskem kole)                  - více zde

  • 1. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2015 - více zde

  • 1. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2014 - více zde

  • 1. místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2016

  • 1. místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2014 - více zde

  • 1. místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2013 - více zd
Více k jednotlivým oblastem

CNC technika a technologie výroby


V rámci tohoto zaměření je důraz kladen na profilové předměty: technologická cvičení a číslicově řízené stroje. Jejich obsah se snaží vycházet vstříc náročným požadavkům regionálních firem na odbornou přípravu žáků.

Studenti využívají moderně vybavené učebny výpočetní techniky a školní dílny s nejnovějšími CNC obráběcími stroji. Získají tak odborné znalosti v oblasti výpočetní techniky, programování a obsluhy CNC strojů, přípravy výroby, řízení výrobního procesu v dílnách a provozech, řízení kvality a jakosti výroby, orientují se v navrhování materiálů, logistice a získají potřebné znalosti z ekonomie.

Počítačové konstruování a grafika

V rámci zaměření na počítačové konstruování a grafiku jsou profilovými předměty: počítačová podpora konstruování, CAD/CAM systémy, grafický design, všechny směřované do oblasti navrhování strojních součástí a sestav. Studenti získávají znalosti potřebné pro samostatnou konstrukční práci s ohledem na funkčnost, design, bezpečnost a ekonomickou stránku navrhovaných součástí i strojních celků.


Široký prostor je věnován také reverznímu inženýrství. Studenti si osvojí práci s nejnovějšími grafickými počítačovými programy a získané poznatky pak aplikují při řešení individuálních konstrukčních cvičení, v nichž zpracovávají kompletní výkresovou dokumentaci doplněnou o potřebné výpočty, případně o 3D modely.

Metrologie a řízení jakosti

Profilovými předměty tohoto zaměření jsou: řízení jakosti, metrologická cvičení, počítačová podpora konstruování, číslicově řízené stroje a mechatronika.  Většina profilových předmětů je orientována do oblasti kontroly, měření výrobků a řízení výrobního procesu s ohledem na jakost. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti z problematiky měření a kontroly strojírenských součástí a kalibrace měřidel. V předmětu řízení jakosti jsou seznámeni s významem managementu jakosti ve výrobě a naučí se správně aplikovat normu ISO 9000, která je základem pro řízení jakosti v průběhu celého výrobního procesu. Studenti využívají moderně vybavené učebny metrologie, pracoviště výrobní kontroly, školní dílny a PC učebny, kde se naučí v grafických programech vytvářet 2D výkresovou dokumentaci i 3D modely výrobků a sestav.

Značný význam pro budoucí uplatnění studentů má i praxe, která z velké části probíhá na reálných pracovištích u nejrůznějších firem.
Ve všeobecně vzdělávacích předmětech klademe důraz na aktivní osvojení alespoň jednoho cizího jazyka, základy přírodních věd, zdokonalení mluveného i psaného projevu a také reprezentativní vystupování v zájmu firmy.