Den otevřených dveří před 3 hodinami, 17.1.2022 - Již tento týden
Soutěž Finanční gramotnost před 6 dny, 11.1.2022 - Známe vítěze školního kola
Facebook Like Box

Strojírenství


    zaměření:

    NOVĚ!

  • CNC technika a ROBOTIKA

  • Počítačové konstruování a grafika


- zaměření si žák vybírá až ve 2. ročníku studia


Veškeré informace

o STIPENDIJNÍM PROGRAMU FIREMNÍ ŽÁCI

naleznete zde


Natočili jsme pro Vás video v prostředí naší školy a spolupracujících firem

na téma STROJÍRENSTVÍ
Úspěchy v rámci oboru

3. místo na mezinárodní soutěži STEM ve školách 2019 - více zde

2. místo na krajském kole Strojírenské olympiády 2018 - více zde

2. místo na celostátní soutěži F1 ve školách 2018 - více zde

1. místo na mezinárostní soutěži AAD, kategorie Rapid Prototyping s využitím 3D tisku 2018

1. místo místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2017

3. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2016 - více zde

3. místo na celostátní přehlídce Středoškolské odborné činnosti 2016 (tomu předcházelo vítězství v okresním a následně krajskem kole) - více zde

1. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2015 - více zde

1. místo na krajské Strojírenské olympiádě 2014 - více zde

1. místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2014 - více zde

1. místo na celostátní soutěži Mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů 2013 - více zde
Více k jednotlivým oblastem

CNC technika a technologie výroby


V rámci tohoto zaměření je důraz kladen na profilové předměty: technologická cvičení a číslicově řízené stroje. Jejich obsah se snaží vycházet vstříc náročným požadavkům regionálních firem na odbornou přípravu žáků.

Studenti využívají moderně vybavené učebny výpočetní techniky a školní dílny s nejnovějšími CNC obráběcími stroji. Získají tak odborné znalosti v oblasti výpočetní techniky, programování a obsluhy CNC strojů, přípravy výroby, řízení výrobního procesu v dílnách a provozech, řízení kvality a jakosti výroby, orientují se v navrhování materiálů, logistice a získají potřebné znalosti z ekonomie.

Počítačové konstruování a grafika

V rámci zaměření na počítačové konstruování a grafiku jsou profilovými předměty: počítačová podpora konstruování, CAD/CAM systémy, grafický design, všechny směřované do oblasti navrhování strojních součástí a sestav. Studenti získávají znalosti potřebné pro samostatnou konstrukční práci s ohledem na funkčnost, design, bezpečnost a ekonomickou stránku navrhovaných součástí i strojních celků.


Široký prostor je věnován také reverznímu inženýrství. Studenti si osvojí práci s nejnovějšími grafickými počítačovými programy a získané poznatky pak aplikují při řešení individuálních konstrukčních cvičení, v nichž zpracovávají kompletní výkresovou dokumentaci doplněnou o potřebné výpočty, případně o 3D modely.