Mezinárodní cena vévody z Edinburghu před 2 dny, 24.9.2021 - SPŠOA
Lyžařský zájezd do rakouských Alp před 4 dny, 21.9.2021 - zájemci se hlaste u učitelů TV
Facebook Like Box

Spolupráce s vysokými školami

Vysokoškolákem na střední


Možnost poznat prostředí vysoké školy zblízka - taková šance se nabízí našim studentům.

V loňském roce se SPŠOA stala historicky první FAKULTNÍ ŠKOLOU Fakulty managementu  a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Nyní škola tento prestižní statut rozšířila o další fakultu Baťovy univerzity - Fakultu aplikované informatiky. Stalo se tak 19. října 2016 při příležitosti 10. výročí vzniku fakulty. Tohoto slavnostního ceremoniálu se zúčastnila řada osobností ze školské sféry, včetně hejtmana pro Zlínský kraj Stanislava Mišáka.

V čem spolupráce spočívá?

Úzká spolupráce, představující propojení středoškolského a vysokoškolského studia, se zaměřuje především na podporu zájmu studentů středních školo studium technického charakteru. Hlavními oblastmi zájmu jsou informatika, automatizace, kybernetika, elektrotechnika a bezpečnostní technologie.

Jaké jsou hlavní přínosy?

Díky tomuto aktivnímu partnerství mohou studenti SPŠOA absolvovat návštěvy a exkurze na fakultě, účastnit se přednášek, konferencí a workshopů nebo se spolu s ostatními vysokoškoláky zapojit  do studentských projektů. O chvíle vzrušení a zdravý dynamický náboj společných aktivit se dále postarají talentové soutěže či ročníkové projekty. Fakultní škola se dále rozvíjí také v oblasti praxe, výzkumu, výuky a poradenství.

Celá spolupráce tak má příznivé dopady na studenty středních škol, jejich pedagogy i celou společnost, která se potýká s trvalým deficitem technicky vzdělaných pracovníků.

Dále spolupracujeme s VŠ:
*