Den pátý - čas loučení před 10 dny, 17.7.2017 - Tábor je u konce
Čtvrtý táborový den před 14 dny, 13.7.2017 - Blíží se velké finále
Žádné akce k zobrazení
Facebook Like Box

Strava

Vstup do objednávkového systému: Strava on-line

Jídelní lístek pro období 19. 06. - 23. 06. 2017

Jídelní lístek pro období 26. 06. - 01. 07. 2017

Jídelní lístek pro OA

Popis obecných ustanovení, pravidel stravování a informace o přihlašování / odhlašování obědů.

Školní stravování na Obchodní akademii

Obecná ustanovení:

 • Úhrada stravného se řídí Vyhláškou 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stavování.
 • Strávníci se přihlašují ke stravování odevzdáním příhlášky, se kterou předloží doklad o zřízení povolení k inkasu z běžného účtu potvrzený bankou.
 • Příhláška platí po celou dobu studia.
 • Stravné si z účtu škola inkasuje sama na základě sjednaného příkazu k inkasu.
 • Při neplacení stravného budou obědy strávníkovi zablokovány do doby úhrady.
 • Cena oběda (hrazená strávníkem) činí v současné době 28 Kč.
 • Obědy se odebírají pomocí čipových karet.
 • Čipovou kartu obdrží žáci při nástupu do školy, její cena činí 260 Kč, z toho 200 Kč je vratná záloha.
 • Při poškození či ztrátě čipové karty si žák pořídí kartu novou za plnou cenu.
 • Pokud žák čipovou kartu zapomene, může si v kanceláři šloly vyzvednout náhradní stravenku.

Pravidla stravování:

 • Jídelna nabízí možnost výběru ze dvou druhů jídel.
 • Výdej stravy probíhá v době od 11:30 do 13:00.
 • Po obědě odnese stávník tác s nádobím k okénku. Tác uloží zvlášť a nádobí položí do okénka tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Přihlašování / odhlašování obědů

 • Žáci mají nárok na stravování ve dnech vyučování, podmínkou je přítomnost ve škole.
 • V době nepřítomnosti (nemoc apod.), kdy si nestihne stravu odhlásit, si může žák/zástupce oběd vyzvednout do jídlonosiče. Pouze však první den nepřítomnosti.
 • Strava na další dny musí být odhlášena.
 • Neodhlášenou stravu je strávník povinen zaplatit v plné výši (plná cena oběda činí 60 Kč).
 • Přihlášení a odhlášení oběda si provádí každý strávník sám, a to buď na terminálu umísteném v budově školy pomocí čipové karty nebo prostřednictvím internetové aplikace Online strava. Přihlašovací údaje do aplikace obdrží žáci od třídních učitelů.
 • V případě nemoci je možné odhlásit oběd na daný den do 7:00 hodin telefonicky na telefoním čísle:
  572 635 470 - školní kuchyně

Alergeny ve školní jídelně:

Z evropké legislativy, na základě směrnice 2000/2013/ES pro označování potravin, která bude nahrazena nařízením 1169/2011/EU, čl. 44, odst. 1a) o poskytování informací o potravinách spotřebitelům s platností od 13. prosince 2014, vzniká povinnost uvádět alergeny u zhotoveného jídla ve školní jídelně na jídelním lístku.

Dle studií postihují potravinové alergie 2-4% dospělých a 6-7% dětí, čímž se stávají komplexním problémem. Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému. Alergická reakce se projevuje okamžitou a silnou reakcí při styku s určitou potravinou, imunitní systém zareaguje bleskově a tělo začne produkovat specifické látky na potlačení alergenů.

Nová pravidla mají zajistit, aby i u nebalených potravin byly informace vždy k dispozici a osoba trpící potravinovou alergií se mohla danému alergenu vyhnout.

Bylo specifikováno 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.

Seznam alergenů naleznete v tomto odkazu.

Tyto alergeny budou zaznačeny čísly svých skupin u jednotlivých jídel na jídelním lístku a to od 13. 12. 2014.