Vojta a Marek v celostátním kole SOČ

LSekaninova Novinky

Studenti Vojtěch Grebeň a Marek Ďurďa reprezentovali naši školu v celostátním kole SOČ. Vojta je student VS3 a téma jeho práce bylo Vliv nákladů bank na cenu bankovních produktů. Marek právě odmaturoval jako student ME4A a název jeho práce byl Dron.

Celostátní kolo se konalo v Plzni a trvalo od pátku 16.6. do neděle 18.6. Na programu byly kromě samotné soutěže i doprovodné akce. Hlavní část proběhla v sobotu, kdy studenti z celé republiky obhajovali již od ranních hodin své práce před přísnou odbornou komisí, která se skládala z vyučujících VŠ, SŠ a odborníků z praxe. Část rozhovoru probíhala také v anglickém jazyce. Soutěžilo se v řadě sekcí, od ekonomiky, strojírenství, elektrotechniky, informatiky až po pedagogiku, psychologii či kulturu.

Oba studenti se potýkali s dotazy komisí se ctí. Důraz byl kladen na praktickou část a její využití.

Výkony všech soutěžících byly velmi vyrovnané a bylo těžké vybrat nejlepší. Marek získal 10. místo a Vojta 11. místo ve svých sekcích.

Moc blahopřejeme k úžasnému výsledku a doufejme, že kluci budou mít v příštím roce stejně kvalitní následovníky.

Lenka Vašků