72 hodin

spsoaub Novinky

    Projekt 72 hodin je na svém pátém startu. I my se do něj opět zapojíme!

V loňském roce se do projektu zapojilo přes 29.000 účastníků v 624 projektech. V ročníku 2015 se sadil strom se starostou.

   Tipy na projekty v letošním roce od ČRDM (České rady dětí a mládeže):

  Služba potřebným (LIDÉ)

– uspořádání divadelního, nebo hudebního vystoupení v domově pro seniory

– zorganizování sportovního turnaje pro děti z dětského domova

– uspořádat den plný her pro handicapované

  Péče o přírodu (ŽIVÁ PŘÍRODA)

– úklid parku, lesa, či jakékoliv části přírody

– výsadba rostlin

– vyčištění koryta řeky, obnova studánky

  Vylepšení života kolem sebe (OKOLÍ)

– oprava dětského hřiště

– pomoc při malování mateřské školy, autobusové zastávky

– stavba ptačích budek

    Třída SC2 oboru Sociální činnost volí i v rámci svého oboru kategorii Služba potřebným. 14. října se na nás těší klienti Terapeutické dílny v Uherském Brodě.

   Za SC2 Leona Kadlčková (koordinátorka projektu)

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-14621/img/ec2396508cd32d87f26d54df4b581d39.jpg