Andělské zvonění z dílny našich studentů

admin Novinky

Vánoce, Vánoce přicházejí, a tak studenti prvního ročníku studijního oboru obráběč kovů ukázali svoji řemeslnou zručnost a pro radost svoji i svých blízkých vyrobili v odborném výcviku andělské zvonění.

Krásné Vánoce všem.

Rostislav Navláčil, mistr odborného výcviku