Budeme bojovat o titul nejlepšího autoopraváře pro rok 2016

spsoaub Novinky

Student učebního oboru autokarosář, Ondřej Kovář ze třídy KS3, se po vítězství ve školním kole soutěže Hledáme mladé technické talenty probojoval do krajského kola této soutěže. Se svými soupeři z SPŠ Otrokovice neměl slitování, a tak dosáhl dalšího vítězství, které jej zavede 22. – 24. března 2016 do Mladé Boleslavi.

Tam se v prostorách celosvětově známé fabriky ŠKODA AUTO, a. s., uskuteční 22. ročník celostátního finále soutěže odborných znalostí a dovedností České ručičky – kategorie Autoopravář junior 2016.

Hlavní myšlenkou konání akce České ručičky, kterou pořádá Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel ČR, je propagace technických oborů, včetně rozvoje spolupráce mezi budoucími zaměstnavateli žáků a středními školami v České republice.

Ondřeji, který již v tuto chvíli patří mezi 11 nejzdatnějších autokarosářů z řad učňů pro tento rok, přejeme na cestě za titulem „nejlepšího autoopraváře ČR 2016“ mnoho sil a pevných nervů.

AJé

Foto viz krajské kolo soutěže na SPŠ Otrokovice