Další hvězdná soutěž Den s překladem

admin Novinky

Studenti a studentky středních škol se mohou  zapojit do soutěže Den s překladem, avšak pouze prostřednictvím svého středoškolského vyučujícího, tedy nikoli sami za sebe. Jak na to?

  1. Vyberte si jazyk, z něhož chcete překládat: z angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, ruštiny, polštiny, latiny.
  2. Stáhněte si soutěžní text k překladu.
  3. Kontaktujte vyučujícího příslušného jazyka.
  4. Zvolte si přezdívku, pod kterou budete soutěžit, a nezapomeňte se podepsat přezdívkou přímo k textu překladu. Odevzdejte soutěžní překlad svému vyučujícímu e-mailem.
  5. V textu e-mailu  je třeba uvést 4 údaje: jméno a příjmení studenta, přezdívku studenta, e-mail studenta, úplný název školy (nikoli zkratku) a adresu školy. Neuvedení těchto údajů je důvodem k vyřazení ze soutěže.
  6. Každá střední škola může zaslat pouze dva překlady z každého jazyka. Je na zvážení vyučujícího, které překlady vybere a zašle do soutěže. Studenti nemusí být zklamaní, pokud nebude vybrán právě ten jejich. Mohou to zkusit v příštím roce.
  7. Uzávěrka všech překladů za naši školu je do 18.12.2023 – své překlady zašlete nejpozději do tohoto termínu svému vyučujícímu cizího jazyka. Předmětová komise cizích jazyků vybere ty nejlepší práce a zašle do soutěže.
  Takže překládejte, bude to zábava! Za PK cizích jazyků Blanka Smetanová

https://ff.osu.cz/densprekladem/soutez-pro-stredoskolaky/