Den prevence

spsoaub Novinky

Dne 4. 5. byly zahájeny maturitní zkoušky na naší škole, a nejenom to. V pondělí se uskutečnil v IRC den zaměřený na prevenci rizikového chování. První ročníky shlédly dokumentární film Asociální síť od moderátora BBC Richarda Bacona zaměřený na vysvětlení pojmů kyberšikana, trolling a obrany proti nim. V následujícím průzkumu žáci potvrdili zájem o toto téma, když 74% z nich odcházelo spokojeno a 6% dokonce film považovalo za převratný v rámci jejich světonázoru.

Druhou skupinou byli studenti 2. a 3. ročníků, kteří shlédli film českého dokumentaristy Pavla Štingla Eugéniové. Tento snímek byl zaměřen na vysvětlení pojmů eugenismus, rasismus, které se tak neslavně staly symbolem první poloviny 20. století. Tato projekce zaujala 71% studentů a u 7% změnila jejich pohled na tuto otázku.

                                                                                                                                   Viktor Johaník