Desatero pro primární prevenci

spsoaub Novinky

Naše škola se zapojila do projektu „Desatero pro primární prevenci“, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a je realizován v rámci výzvy na poskytování aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních pro rok 2021.

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a školských zařízeních včetně minimalizace dopadů. Jedná se o seriál deseti videoklipů v délce 8 – 12 minut, které jsou provázané s elektronickými kvízy a reflektují klíčová témata primární prevence v souladu s prioritami MŠMT. 

Do aktivit se v hodinách občanské nauky, výchovy ke zdraví a osobnostní výchovy zapojili studenti ze tříd SC1A, SC1B a SC2. Preventivní program reaguje na aktuální problémy ve společnosti a doplňuje jednotlivá témata výuky. Videoklipy studentům ilustrují různé situace, které jsou často počátkem či spouštěčem rizikového chování a pomáhají tak rozeznat jeho projevy nejen u sebe, ale i u osob ve svém okolí. Vedle nových informací získávají studenti také možnost otevřeně se ptát a diskutovat o citlivých otázkách. Výborným a mezi studenty vítaným zakončením jsou elektronické kvízy, které jednotlivá témata uzavírají a studentům poskytují často potřebnou zpětnou vazbu. 

Mgr. Lucie Sekaninová

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-35884/img/f62af6ab89018372dd04c8684514d287.jpg