Rok v Americe

admin Novinky

O co se vlastně jedná?

Program FLEX plně hradí Ministerstvo zahraničí USA a za 30 let existence ho absolvovalo víc jak 30 tisíc studentů z Evropy a Asie. Původně se ho mohli účastnit jen studenti z bývalých sovětských republik, v posledních letech se ale rozšiřuje i do dalších zemí. 

V létě 2019 s ním do USA odletělo prvních deset českých středoškoláků a středoškolaček ze všech koutů republiky. Nyní máme 14 stipendijních míst. 

Od ostatních programů, které zajišťují roční studijní pobyty v USA, se FLEX liší především tím, že se za něj skoro nic neplatí. Americká vláda stipendistům uhradí cestovní náklady a základní zdravotní pojištění, zajistí ubytování v prověřené hostitelské rodině a docházku na místní střední škole. Studentům také vyplácí měsíční kapesné ve výši 200 USD na základní osobní potřeby a společenské aktivity. 

V příloze najdete leták s informacemi o programu FLEX, jako jsou  kritéria pro uchazeče (1. a 2. ročník ve školním roce 2023–24, datum narození mezi 15. 5. 2006 a 15. 7. 2009, schopnost domluvit se anglicky, dobrý prospěch) a co stipendium hradí. Studenti a jejich rodiče najdou podrobnosti o stipendiu a výběrovém řízení na  českém webu, Facebooku a Instagramu

On-line přihláška na školní rok 2024–25 je dostupná do 28. září na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex