„Domestic Violence“

spsoaub Novinky

které žijí ve společné domácnosti. Jedná se o vztah, kdy jedna osoba (násilník) získává nad druhou osobou (obětí) moc, přičemž intenzita násilí se časem stupňuje. Podstatné je, že k němu dochází zásadně v soukromí a je tak těžké je zvenčí rozpoznat, pokud se jeho oběť sama nerozhodne je řešit s pomocí ostatních, ať už policie nebo některé z nestátních organizací, které se na pomoc obětem domácího násilí zaměřují…“

   To jsou slova, které ve zkrácené formě definují tuto problematiku.

   V pondělí 8.2. 2016 zavítaly do naší školy paní Bc. Jana Jurásková Dis. – vedoucí Azylového domu pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě a Mgr. Veronika Bartončíková – sociální pracovnice Azylového domu. Stalo se již tradicí, že pro studenty druhého ročníku oboru sociální činnost přiblíží tématiku násilí formou přednášky.

   Paní Jurásková a její kolegyně mají zkušenosti s přímou prací s obětmi násilí, a to hlavně s ženami, které tvoří až 95% obětí partnerského násilí.

   Jejich poutavá přednáška obsahovala v úvodu seznámení se s teorií, základními znaky a druhy násilí. Potom měli studenti možnost vyslechnout kazuistiky klientek Azylového domu, což byla přímá realita života s násilím.

  

   Velmi zajímavé pro studenty, byli připravené modelové situace k jejich vlastnímu řešení. Studenti pracovali ve skupinkách a řešili se jednotlivé případy.

   V závěru přednášky zavládla diskuse. Sudenti byli přednáškou nadšeni, jak jejím obsahem, tak možností se zapojit do skupinové práce.

Nakonec byla navržena ještě další přednáška. Tentokrát na téma osobní bankrot. Toto jsme s nadšením přivítali. Budeme se těšit za čtrnáct dnů na další, už jen samotným tématem zajímavou přednášku.

Děkujeme

Za SC2 Leona Kadlčková

http://uhbrod.caritas.cz/Aktuality-C550/Prednaska-o-domacim-nasili-studenty-zaujala-CL1176/