Erasmus+ Destination Happiness

spsoaub Novinky

Erasmus tým je opět na cestách. Tentokrát jsme se vydali do polského Lublinu, do školy s kterou již několik let spolupracujeme a máme s nimi výborné vztahy. Náš pětičlenný studentský tým, který již má za sebou cestovatelské zkušenosti z Litvy, se odhodlaně vrhl do projektových úkolů a aktivit, a znovu velmi pěkně prezentuje naši školu. V pondělí je čekala prohlídka školy, icebreakry a workshopy zaměřené na téma životní prostředí a štěstí. Cílem bylo zamyslet se, a pokud možno najít způsoby, jak ovlivnit jedince, aby byl více eco-friendly a to v každodenním životě. Studenti byli rozděleni do třech skupin neboli komisí a každá se zabývala odlišnými problémy; dopravou a turismem, ochranou zvířat a občanskou svobodou při přírodních katastrofách. Skupiny byly mezinárodní a angličtina byla jasným jazykovým pojítkem mezi všemi zúčastněnými.

V úterý následovala interaktivní prohlídka Lublinu. Žáci dostali pracovní list, a s ním i různé úkoly a zadání, které jim přiblížily historii Lublinu. Poté následoval workshop s velmi hezkým a výstižným názvem „Forest in a Jar“, jehož cílem bylo vytvořit jednoduchý ekosystém.

Ve středu nás čekají workshopy ve škole a opět plno tvůrčích činností, které jsou především postavené na spolupráci a diskuzi.

Posíláme spoustu pozdravů do školy.

Vaši Erasmáci