ERASMUS+ „On Air Together“ aneb jaká byla návštěva v Uherském Brodě

spsoaub Novinky

Většina z vás si zajisté všimla, že nás v minulém týdnu navštívili studenti a studentky ze zahraničí. Proběhla poslední studentská návštěva všech zúčastněných škol v programu Erasmus+. Přijelo 21 studentů a 7 vyučujících z Polska, Chorvatska, Řecka a Rumunska. Strávili zde celý týden a věříme, že tento týden byl pro ně příjemný a především přínosný. V pondělí, úterý a pátek jsme pracovali na projektových úkolech. Pro objasnění, celý projekt „On Air Together“ je rozdělený do 4 částí, které jsou tematicky zaměřené na žurnalismus, prezentace zpráv (novinek), hudební žurnalismus a reportáž. Během každé schůzky musí být výsledky těchto částí prezentovány a hodnoceny. Dále je pro žáky připraven tzv. workshop, kde jsou seznámeni s novým tématem a musí společně vypracovat zadaný úkol. Během českého semináře (workshopu) spolupracovali v národnostně smíšených skupinách, tudíž pracovním jazykem byla výhradně angličtina, a tvořili zprávu z cesty. Výsledek byl skvělý. Velmi dobře vytvořené prezentace a především výborné vystupování a prezentování své práce. Tyto tři dny byly náročné, ale zúčastnění byli perfektně připraveni a jejich výkony byly na vysoké úrovni.

Středa a čtvrtek byli již dny výletní. Ve středu jsme zavítali do Rádia Zlín, v kterém nás provedl Filip Bartek, a dozvěděli jsme se ještě více o chodu soukromého rádia v našem regionu. Bylo to tak třetí rádio, které jsme zhlédli a můžeme říci, že ve srovnání s chorvatským a řeckým bylo to naše nejlepší J. Po exkurzi si každý sám prošel Zlín a vyrazili jsme na společnou večeři do Luhačovic. Další den jsme podnikli cestu do Brna spojenou s profesionální prohlídkou Brna, následným oblíbeným rozchodem a  rozloučením se s řeckou skupinou, která již zamířila směr domov.

Odezvy studentů na pobyt v Uherském Brodě a okolí byly především pozitivní. Doslova obdivovali zázemí naší školy, možnosti školního stravování v kantýně, protože v jiných evropských zemích si musí nosit vlastní obědy a taky byli vděčni za pohostinnost českých rodin. Tímto bychom chtěli PODĚKOVAT  žákům naší školy (Žanetě Žáčkové, Vikči Tomkové, Verči Kubišové, Sáře Drblíkové, Jakobovi Hlinskému, Kevinovi Krzepickimu, Petru Vlkovi) a taky třem vyučujícím (Monice Vlkové, Dáši Kočicové a Lence Vašků), kteří se ujali zahraničních žáků, aniž by byli dřív do projektu zapojeni. Víme, že to pro mnohé z nich byl velký krok do neznáma, ale odměnou jim byla nejen příležitost mluvit anglicky, ale hlavně poznat něco zcela nového.

A jak už většina z vás ví, byly podány další žádosti o zahraniční spolupráci na další dva školní roky a tak vzkvétá příležitost i vám ostatním. Neostýchejte se a přihlaste se!

Erasmus BuBa team

další foto příspěvěk od BuBa týmů viz.

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-26951/img/5083dea1d4044a16e18128f1b0f11107.jpg