Exkurze do kovárny VIVA

spsoaub Novinky

O výrobě výkovků ví od této chvíle téměř všechno studenti druhého ročníku oboru strojírenství. V kovárně VIVA ve Zlíně se seznámili s celou technologií výroby i kompletním provozem podniku. Tento dynamický a moderní podnik má zastoupeny všechny fáze výroby, od konstrukce, přes poloautomatické i plně automatické kovací lisy, nástrojárnu, metrologii až po robotizovaná pracoviště a zkušebnu.

Studenti se v praxi seznámili s tím, jak důležité a potřebné je dokázat naprogramovat robota, NC stroj, zkonstruovat odlitek s ohledem na technologii kování a taky, co všechno obnáší pojem řízení jakosti. I díky této exkurzi se jim bude na jaře líp volit jedno ze tří studijních zaměření oboru strojírenství, a to buď CNC programování a technologii výroby, Počítačové konstruování a grafiku, anebo Metrologii a řízení jakosti.

Petra Janíčková