Exkurze učitelů ve firmách Evektor a T Machinery

admin Novinky

O velikonočních prázdninách učitelé nezaháleli – věnovali se sebevzdělávání.

Dne 6. 4. 2023 se učitelé odborného výcviku zúčastnili odborné exkurze ve firmě Evektor a T Machinery. Při exkurzi se seznámili s novými technologiemi v praxi.

Je zjevné, že sledování nových trendů napříč obory je pro pedagogy velmi důležité. Jedná se o nezbytnou součást jejich profesního rozvoje, díky které pak mohou předávat nově nabyté zkušenosti svým žákům.

Dana Slintáková, učitelka odborného výcviku