Exkurze ve Vazební věznici v Brně

spsoaub Novinky

Tato akce se dlouho připravovala a měl ji na starosti pan Mgr. Jan Hozák. Příprava byla opravdu náročná, neboť bylo potřeba vyřídit spoustu zvláštních povolení a schválení, než nás vůbec ve vazební věznici přivítali. Bylo hned v úvodu patrné, že se ocitáme ve zvláštních prostorách. Žáci museli dodržovat bezpečnostní opatření, se kterými jsme byli předem seznámeni. Stalo se například, že na nás vězni pokřikovali, ale my jsme nesměli ani mávnout rukou. Nicméně akce byla velmi zdařilá, včetně ukázky práce zásahové jednotky. Pracovníci věznice byli velmi ochotni a exkurzi měli výborně připravenu, takže jim patří velký dík. Byl to pro nás mimořádný zážitek.

                                                                            Mgr. Jan Hozák