Filosofická olympiáda 2024

admin Novinky

„Hlavní motivací olympiády byla snaha představit filosofii jako moderní a svěží disciplínu, která není jen historickým přehledem myšlenek o odtažitých otázkách, ale oborem, jenž dokáže smysluplně přispět k diskusím nad zcela současnými problémy.“… By mohla říci třída SC1, SC4, SC3B.

Soutěžícím byla předložena písemná forma testu, skládající se ze tří okruhů:

  • všeobecný přehled ve filosofii;
  • kritické myšlení a argumentace;
  • myšlenkové hry a experimenty ve filosofii

S výjimkou první části test nevyžadoval formální znalosti ze studia oboru filosofie a pro nalezení správných odpovědí byla spíše důležitá schopnost vhodně použít vlastní schopnosti a dovednosti:

  • analýza a interpretace textu,
  • logické vyvozování,
  • kritická práce s informacemi

Za třídy Leona Kadlčková