Jak dopadla „bitva tří císařů“?

spsoaub Novinky

Dějepisná exkurze zavedla minulý týden žáky tříd OA1 a SC1 k Mohyle míru, památníku, který byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova (2. 12. 1805) s cílem učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo světla“, memento válek.

V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem jsme zhlédli netradičně pojatou multimediální expozici s názvem „Bitva tří císařů Slavkov / Austerlitz 1805“. Expozice je pojata jako příběh a má čtyři části:

  1. „Před bitvou“ zahrnuje období od vypuknutí francouzské revoluce až po předvečer bitvy.
  2. „Bitva“ poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy.
  3. „O bitvě“ –  návštěvníci se seznámí s průběhem bitvy prostřednictvím počítačové animace.
  4. „Po bitvě“ – dominantním prvkem čtvrté části je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí.

Musíme uznat, že Napoleon byl vynikající válečný stratég a zprostředkovaná „bitva tří císařů“ přináší poučení i silný nevšední zážitek.

H. Machalíková & S. Obadalová

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-7646/img/cd3a539d9422d8432ea892438e31db86.jpg