Když je nemocná duše

spsoaub Novinky

   Kroměřížská psychiatrická nemocnice vždy dokázala obhájit svou nezastupitelnost v péči o duševně nemocné na Moravě. Svědčí to o její nesmírné vitalitě dané především obětavou prací zaměstnanců a vysokou odbornou úrovní poskytované zdravotní péče. Po celou dobu své existence si stále udržovala jedno z předních míst mezi ostatními léčebnami v celé naší republice.

    SC1 a SC2 měla možnost návštěvy zařízení. Exkurzí nás provázel Pavel Přikryl, vedoucí CP PNKM.

Za třídy SC1 a SC2 Leona Kadlčková