Letem světem na exkurzi

admin Novinky

Se třídami S3 a K3 jsme v rámci výuky odborných předmětů navštívili jednoho z největších výrobců malých dopravních letadel – Aircraft Industries, a.s. v Kunovicích. Předměty Stavba a provoz strojů a Technologie dávají dost podnětů pro seznámení s praktickými ukázkami ve výrobě. Tematicky předem určená exkurze nám představila provozy prvovýroby – obrobnu, kalírnu, nedefektoskopickou kontrolu, kontrolu a měření, montáže dílčích sestav až po celkovou kompletaci letadel. Exkurze splnila svůj účel, žáci si utvrdili své znalosti.

Ing. Bělohrad Luboš