Léto končí, škola začíná…

spsoaub Novinky

Milí nováčci, milí stávající žáci,

blíží se 1. září a s ním i začátek nového školního roku 2014/2015.

Pevně věříme, že i letošní školní rok bude pro všechny rokem plným nových a užitečných znalostí, zkušeností, úspěchů, radostí i zábavy.

Neustále pracujeme na tom, abyste se ve škole cítili dobře a především, abyste po ukončení svého středoškolského snažení byli připraveni obstát u přijímacích řízení na vysoké školy, či se co nejlépe zařadit        do náročného proudu profesního života.

V nastávajícím školním roce Vás překvapíme řadou novinek, které se týkají jak školního vybavení, tak zlepšování kvality výuky. Mezi první významné změny patří renovující se školní dílna, ve které brzy zakotví několik ultramoderních NC strojů. Z dalších připravovaných novinek stojí za zmínku navázání úzké spolupráce s řadou významných firem našeho regionu, která přinese žákům možnost uzavření pracovní smlouvy již v době studia. Těšit se můžeme i na další zajímavé projekty. V rámci zábavy a poznání jsme si pro Vás připravili pěknou řádku výletů, exkurzí a dalších nezapomenutelných akcí.

Na závěr tohoto startovacího „newsletteru“ chceme všem připomenout, že jsme školou, která upřednostňuje partnerský přístup ke svým žákům. Partnerský přístup však neznamená volná pravidla a tolerování porušování pravidel, nýbrž možnost žáků vyjádřit se ke školnímu dění, řešit problémy, vznášet svá přání, své návrhy,              a společně se tak podílet na všestranném rozvoji školy a tvorbě příjemného prostředí.

Do nového školního roku přejeme všem spoustu sil, odhodlání a optimismu.

Jako poslední větu si dovoluji zvolat mé oblíbené motto: „S úsměvem do toho, půl díla hotovo.“

                                                                                                                                                                     AJé

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-4407/img/e2fe631bead680f4949f7d02b90f0740.jpg