Modely atomu podle ME2A a ME2B

admin Novinky

S rychle ubíhajícím školním rokem nám také ubývají témata ve fyzice druhého ročníku. Takže stejně jako loni v tuto dobu se dostáváme k jedním z nejmenších částic hmoty a tím jsou ATOMY. Celá oblast částicové fyziky je velmi zajímavá, ale my jsme se již tradičně nejvíce zabývali modely atomu a to konkrétně „Pudinkovým modelem atomu“, který na počátku 20. století představil objevitel elektronu Sir Joseph John Thomson.

A jaký byl náš úkol v této oblasti? Objev elektronu nám jen o kousek utekl, a tak jsem se zaměřili vytvoření originálního pudinkového modelu podle receptu Sira Thomsona. Konkrétně se tohoto úkolu zhostili kluci z ME2B a ME2A a i když jim ten objev elektronu utekl, tak alespoň v sobě objevili kulinářské schopnosti.

Ondřej Jeřábek, učitel