Na zkušenou do školky

spsoaub Novinky

V minulém týdnu jsme navštívili Mateřskou školu Obchodní v Uherském Brodě. Proběhlo setkání s výukou. Byl vytvořen velice zajímavý program pro děti. V plánu byla výuka angličtiny – čísla, barvičky, zvířata a členové rodiny.

Také bylo třídění odpadu podle zásad ekologie. Zdravá výživa seznámila děti s cukrem. A nakonec chemie s pokusem Sopka. Vše bylo propojeno i s hudbou a pohybem. Hrálo se pexeso a spojovačka.

Tečkou byla písnička při kytaře.

Přijďte zase! … znělo při našem odchodu.