Naši senioři opět začali se studiem

LSekaninova Novinky

Se začátkem školního roku usedli opět do lavic nejen naši prezenční studenti, ale také posluchači Univerzity třetího věku. Začal jim další cyklus přednášek, tentokrát na téma Historie, které v tomto školním roce vede pan doktor Hřebíček. Na slavnostním zahájení, kterého se zúčastnili také zástupci UTB ve Zlíně a starostka města, popřál náš pan ředitel Rostislav Šmíd posluchačům elán, pevné zdraví a energii do studia. Věříme, že studium jim přinese radost a nové poznatky.

K. Mikulčíková