Naši strojaři rozumí své profesi

spsoaub Novinky

V posledním týdnu před vánočním volnem proběhly druhé termíny ročníkových prací oboru strojírenství. Jedna z prací byla výjimečná svým rozsahem i kvalitou zpracování.

Student čtvrtého ročníku oboru strojírenství Eric Nicolas Hajduch se zabýval předmětem strojírenská technologie –  tváření kovů – s praktickou ukázkou zaměřenou na výrobu zbraní kováním (jednalo se o výrobu meče, nože a dýky).

V práci prokázal nejenom výbornou řemeslnou zručnost, ale zúročil i své vědomosti z oblasti vlastností materiálů, tepelného zpracování, tváření a povrchových úprav.

Obhajoba práce byla rovněž velmi zdařilá. Všichni jsme se dozvěděli nejenom novinky z odborné terminologie a postupu výroby zbraně kováním, ale i pověry a fakta související s konstrukcí historických zbraní.

Jsme rádi, že na naší škole máme strojaře, kteří budou škole i svému oboru dělat dobré jméno.

Mezi letošními čtvrťáky je hodně žáků, kteří se škole věnují nad rámec běžných povinností.  Mezi Ericovy spolužáky patří i členové týmu Infinity, kterým slibný vstup do soutěže 4×4 ve školách ukončila až protiepidemická opatření.

Na Ericovy zdařilé výrobky se podívejte do fotogalerie.

Petra Janíčková