Návštěva centra HELP

spsoaub Novinky

Konflikty mezi rodiči a dětmi, řešení vztahů v rodině a ve školním prostředí, změna výchovné situace, nerespektování rodičů, agresivní a hrubé chování, útěky, toulání, experimentování s návykovými látkami a jiné problémy řeší Středisko výchovné péče HELP Uherské Hradiště.

Ve čtvrtek 12.4. 2018 třída SC1 navštívila toto zařízení v průběhu praxe. Naší návštěvou nás provázela paní Mgr. Iva Burešová – speciální pedagog. Seznámila nás s chodem zařízení.

Nakonec se hrála hra na rozvoj komunikace a myšlení.

    Za SC1 Leona Kadlčková