Návštěva dětského domova

spsoaub Novinky

Studenti prvního ročníku oboru Sociální činnost navštívili v rámci praxe dětský domov ve Strážnici.

Paní ředitelka Olga Lysá nám jako každý rok při návštěvě vyšla maximálně vstříct. Přiblížila chod dětského domova. Popsala běžný život dětí, které z různých důvodů nemohou prožít dětství v přirozeném prostředí fungující rodiny. Vyslechli jsme příběhy, které byly jak veselé, tak i smutné.

Nakonec jsme se podívali do bytových jednotek domova, které nás překvapily svojí útulností a příjemným, skoro rodinným prostředím.

Leona Kadlčková a SC1

Přikládáme ještě odkaz na tisk, kde o našich činnostech píší spolupracující organizace:

http://www.idobryden.cz/spolecnost/predvanocni-setkani-sluchove-postizenych/c4698e4d-a18d-11e5-bc31-005056ab0011/