Návštěva z Univerzity Tomáše Bati

spsoaub Novinky

Před dvěma lety jsme se stali historicky první fakultní školou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Nejprve jsme se spojili s Fakultou managementu a ekonomiky a rok na to i s Fakultou aplikované informatiky.

Toto propojení středoškolského a vysokoškolského studia se zaměřuje především na podporu zájmu studentů středních škol o studium technického charakteru. Hlavními oblastmi zájmu jsou informatika, automatizace, kybernetika, elektrotechnika a bezpečnostní technologie.

Studenti mají možnost absolvovat návštěvy a exkurze na fakultě, účastnit se přednášek, konferencí a workshopů nebo se spolu s ostatními vysokoškoláky zapojit do studentských projektů.

Právě toto partnerství bylo důvodem včerejší návštěvy studentů a profesorů z Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně na naší škole.

Žáci se během sezení seznámili s možnostmi studia na FAI, zúčastnili se přednášky na téma Trendy v pokročilé biometrické identifikaci – umělá inteligence, roboti a vyzkoušeli si také názornou ukázku virtuální reality.

O zmiňovaný program se za doprovodu studentů FAI postarali prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

Tímto děkujeme našim hostům za jejich návštěvu a poutavou prezentaci.