Nové výukové prostory byly uvedeny do provozu

spsoaub Novinky

Středeční den byl pro naši školu dnem velmi významným. Sjela se k nám celá řada vzácných hostů – zástupců Zlínského kraje, představitelů vysokých, středních a základních škol, spolupracujících firem, podniků a dalších organizací. Cílem totoho setkání bylo slavnostní uvedení do provozu nového unikátního výukového             a technologického centra se zaměřením na CNC obrábění a robotiku.

Projekt s názvem Modernizace centra odborného vzdělávání – SPŠOA Uherský Brod, jehož celkový finanční objem činil 21,3 mil., nám přinesl:

1. Výukové centrum CNC obrábění (soubor 7 ks špičkových produkčních CNC obráběcích strojů DMG MORI a 11 ks školicích panelů pro výuku programování CNC obrábění).

2. Učebna automatizace a robotiky (novostavba učebny vybavená simulací výrobní linky ovládané průmyslovým robotem. Učebna je doplněna o prvky pro výuku robotiky a automatizace – robotické sestavy, stavebnice, programovatelné automaty.

3. Pracoviště dílenské metrologie (skládá se mimo jiné z předseřizovacího pracoviště DMG MORI, stroje pro tahovou zkoušku a metrologických přístrojů).

Přestřižení slavnostní pásky se ujal sám hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Petr Navrátil, rádní Zlínského kraje pro kulturu Ladislav Kryštof                     a samozřejmě náš pan ředitel Rostislav Šmíd.

V tento slavnostní den byl v areálu školy zahájen i pátý ročník konference Škola ve firmě – firma ve škole, na kterém se již tradičně sešli  zástupci firem, podniků, škol a veřejné správy, aby diskutovali o nutnosti propojení světa vzdělání a světa práce.

Nyní se můžete podívat na pěknou sbírku fotografií (foto Petr Kaisler) z tohoto velkého dne, ale i na to, co o nás napsala média.

                                                                                                                                                      AJé