Obhajoby ročníkových prací aneb jak prodat svoji práci

spsoaub Novinky

Už se pomalu stává tradicí, že týden po maturitách mají svoji „malou generálku“ i třeťáci oboru strojírenství. Výběr témat ročníkových prací byl různorodý, od tvorby NC programů, výkresové dokumentace, 3D modelů mechanismů, přes tvorbu formule pro soutěž F 1 ve školách, až po přípravy pracovních listů pro výuku kontroly a měření a technického kreslení.

Po více než půlroční usilovné práci nastal čas tuto práci nejen úspěšně zakončit, ale navíc prezentovat svým spolužákům a učitelům odborných předmětů.

Shrnutí nás všech, vedoucích i oponentů ročníkových prací, bylo jednoznačné. Odevzdané práce i samotné závěrečné prezentace byly po odborné stránce na výborné úrovni, ani jednou jsme nemuseli přivírat ani kousek oka, prostě radost poslouchat, pozorovat a hodnotit. Za všechny z nás to závěrem jednou větou popsal pan učitel Urbánek, že on by skoro všechno s radostí koupil.

O tom, že vzniklé práce neskončí v šuplíku, se již brzy ve výuce přesvědčí žáci nižších ročníků stejného zaměření v předmětech technická dokumentace, CAD systémy a na praxi při kontrole a měření.

Na zdařilém průběhu akce mají nemalý podíl i vedoucí ročníkových prací, kteří s žáky mimo běžnou výuku strávili nad „ročníkovkou“ nejednu hodinu ze svého volného času. Proto tímto děkuji pánům učitelům Háblovi, Urbánkovi a Dubravovi za vedení prací a příjemnou spolupráci.

Petra Janíčková, třídní učitelka

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-8052/img/1572d7a37500287346dd637067c96740.jpg