Obhajoby ROČNÍKOVÝCH PRACÍ

spsoaub Novinky

Dnešní den byl významný také pro některé naše studenty ze třetích ročníků maturitních oborů, kteří obhajovali své ročníkové práce

                                                                                                                                                                  AJé