Ocenění nejlepších žáků ředitelem školy

spsoaub Novinky

SC1

Adéla Rubešová – nejlepší prospěch ve třídě, velmi aktivně se zapojuje do práce pro třídu a odpovědně plní i úkoly nad rámec svých povinností

S1A

Libor Kubiš – výborný prospěch, vzorné plnění studijních povinností, příkladné chování

S 1B

Vojtěch Herman – výborné studijní výsledky a reprezentace školy v okresním kole olympiády z anglického jazyka

Vojtěch Krakovič – za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem

ME 1A

Jan Holba – výborné výsledky ve studiu

ME 1B

Dušan Kratochvíl – vynikající studijní výsledky, průměr 1,0

KE 1

Radim Sláma – za dobré studijní výsledky, přístup ke školním povinnostem a práci pro třídu

OK1

Radek Kobzinek – za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem
Tomáš Hamšík – za dobré studijní výsledky a přístup ke školním povinnostem

KS 1

Michal Beníček – za stále výborný prospěch z ODV (od počátku září jen jedničky)

P1

Tomáš Pečiva – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

OA2

Adriana Martinická – prospěch s vyznamenáním a práce pro třídu, reprezentace školy

Petra Velčovská – prospěch s vyznamenáním a reprezentace školy

SC2

Štěpánka Kohoutková – nejlepší prospěch ve třídě (vyznamenání), práce pro třídu, aktivní účast na školních akcích
Markéta Ondrůšková – velmi dobrý prospěch (vyznamenání), práce pro třídu, aktivní účast na školních akcích

Sára Drblíková – velmi dobrý prospěch (vyznamenání), účast na sportovních soutěžích

S 2

Petr Kalus – vynikající studijní výsledky, průměr 1,1
Robin Jurásek – vynikající studijní výsledky, průměr 1,1
Martin Boháč – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu
Martin Juračka – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

ME2A

Martin Zajíček – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke školním povinnostem

ME 2B

Adam Trtek  – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

KE 2

Jan Výstup – prospěch s vyznamenáním a práce pro třídní kolektiv

KS 2

Tibor Pešek – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

P2

Veronika Mahdalová – výborný prospěch s vyznamenáním

OA3

Tereza Durďáková a Denisa Tymonová – výborné studijní výsledky (dlouhodobé)
Kateřina Hrabalová – práce pro školu a pro třídní kolektiv

SC3

Aneta Fialová – je aktivní a spolehlivá, stará se o finance třídy, má stabilně prospěch s vyznamenáním, průměr na pololetí 3. ročníku 1,13 
Anna Kristová – od prvního ročníku prospěch s vyznamenáním, průměr na pololetí 3. ročníku 1,13

S 3

Tomáš Kautský – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup ke studiu

ME3A

Jakub Kučera – účast v krajském kole soutěže ICT a práci pro třídu

ME3B

Jiří Machýček – prospěch s vyznamenáním, 1,2
Michal Zemánek – prospěch s vyznamenáním, 1,2; 3. místo v celorepublikové soutěži Perfect Challenge, účast v Robosoutěži
Michal Zrůna – prospěch s vyznamenáním, 1,4; 3. místo v celorepublikové soutěži Perfect Challenge, účast v Robosoutěži
Vít Štědronský – práce pro třídní kolektiv, reprezentace školy a účast na celostátní soutěži

Profi Go

K 3

Karel Denkocy – výborné studijní výsledky po celou dobu studia

Radim Sečkář –  výborné studijní výsledky po celou dobu studia

KS 3

Bohdan Myhas – vynikající prospěch za všechny tři roky studia

OA4

Michaela Štecherová – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup po celou dobu studia

Karolína Vajdíková – velmi dobré studijní výsledky a zodpovědný přístup po celou dobu studia

SC4

Tereza Matochová – vynikající prospěch, 2. místo ve školním kole Olympiády v českém jazyce
Vendula Dudová – obětavá práce pro třídní kolektiv po celou dobu studia

S 4

Lukáš Lysáček – úspěch ve strojírenské olympiádě a dobrý prospěch

ME 4

Tomáš Janečka – výborné studijní výsledky (průměr o pololetí 1,21)