Odborníci ve výuce

spsoaub Novinky

V současné době vstupují na naší škole odborníci z praxe běžně do výuky. Jejich know-how jsme u nás využili na obou oborech vzdělávání, a to jak pro Veřejnosprávní činnost, tak pro Sociální činnost. Přenos nových poznatků z terénu do prostředí výuky je žádoucí. Právě odborná erudice, využití praktických zkušeností z firemní a veřejnosprávní praxe a zajištění přenosu praktických zkušeností a znalostí nejnovější technologie i materiálů je v odborném vzdělávání největším přínosem a může napomoci žákům při přechodu ze školy na trh práce. V oblasti veřejné správy a práva jsme přivítali ve výuce Ing. Kamila Válka, tajemníka MěÚ v Uherském Brodě a paní Ivetu Varaďovou, vedoucí správních agend na Městském úřadě v Uherském Brodě.

V oblasti sociální zase vedli výuku paní Mgr. Radka Roubalíková a Mgr. Darja Mičová, sociální pracovnice z Charity v Uherském Brodě. Obě pracují jako sociální pracovnice a koordinátorky projektů v Azylovém domě pro matky s dětmi v Uherském Brodě.