Ohlédnutí za PRAKTICKÝMI MATURITAMI

spsoaub Novinky

Dvakrát 360 minut aneb praktická maturita třídy S4

Náročné dva dny mají za sebou naši čtvrťáci oboru Strojírenství, kteří v těchto dnech absolvovali praktickou část své maturitní zkoušky.  V této části maturity se prokáže, jak se připravili na vstup do dalšího kariérního života. Maturanti zde musí spojit vědomosti získané studiem na této škole se schopností samostatně se rozhodovat, volit správné postupy a technologie, překonávat nečekané překážky a dosáhnout stanovených cílů.

Už samotné losování témat bylo pro žáky adrenalinovým zážitkem. Byly předměty, které si žáci od srdce přáli, a naopak předměty, kterých se společně obávali. Ale i přes prvotní projevy nadšení, či zklamání z vylosovaných témat projevili všichni bojovného ducha a všech zadaných úkolů se zhostili statečně, a jak je patrné z fotogalerie, i s úsměvem.

Poslední vytrvalci opouštěli dveře školy v čase večerních zpráv, ale jak sami zhodnotili, mají dobrý pocit, že do své práce vložili maximum.

Poděkování patří nejen našim žákům za zvládnutí této části zkoušky, ale především všem pedagogům, kteří se po čtyři roky podíleli na jejich přípravě, dále na organizaci a zajištění těchto dvou dnů i opravách maturitních prací.

Za předmětovou komisi strojírenství Petra Janíčková