On-line výuka

spsoaub Novinky

Současná epidemiologická situace se dotýká nejenom naší školy, země, ale také celého světa. Zdá se, jakoby se čas zastavil a život nabral zcela jiný směr. V současné situaci plné omezení, na které není dnešní svobodný člověk zvyklý, nám nezbývá nic jiného, než se držet vládních nařízení.  Stále však existuje řada možností, jak udržet některé oblasti našich životů v plynulém chodu.

Našim úkolem je zajišťovat vzdělávání žáků, a proto se i v této době snažíme přes všechny překážky a nezvyklosti udržovat naše žáky ve studijním režimu. K tomu nám pomáhá nejenom tým skvělých učitelů, ale také dnes již všudypřítomná technika.

Podívejte se na malou ukázku on-line výuky, ke které vám stačí počítač s web kamerou, internetové připojení a účet na Facebooku. Všemu samozřejmě předchází důkladná příprava probírané látky, zasílání výukových materiálů a vzájemná komunikace.

Tentokrát jsme měli možnost objektivem našeho fotoaparátu zachytit výuku fyziky, informatiky a odborného předmětu strojírenství. Je až s podivem, s jak pozitivním přístupem a procentuálně vysokou účastí našich žáků se tento způsob výuky zatím setkává.

Přejeme všem pevné zdraví, otevřenou mysl a stále pozitivní náladu.