Pár slov k projektu „SAPERE – Vedět, jak žít“

spsoaub Novinky

O celoevropském projektu SAPERE

SAPERE je mezinárodní nezisková organizace – sdružení se sídlem v Bruselu, které sdružuje partnerské organizace napříč Evropou.

Takto vzniklé a rozvíjející se sdružení si klade za cíl přispívat zdraví a zdravému životnímu stylu spotřebitelů vzdělávacími programy, které dávají možnost rozvíjet zdravé a vyvážené nutriční zvyky.

Značka SAPERE ztělesňuje následující cíle sdružení jako stanovené společné cíle:

·   Již od dětství posilovat výuku smyslu „chuti“ a dalších smyslů.

·   Uložit pedagogickým a organizačním zdrojům motivovat a opravňovat týmy, aby mohly  vytvořit národní sdružení, obzvláště v partnerství se sdružením.

·   Analyzovat dopad realizovaných programů, ve spolupráci se svými partnery.

·   Vytvářet synergie a nové metody k dosažení cíle zdravého životního stylu.

·   Získávat politickou, vědeckou, finanční a morální podporu ze strany úřadů, veřejných nebo soukromých institucí či známé osobnosti.

Bruselské ústředí poskytuje členům sdružení SAPERE metodické materiály, vyměňuje si s nimi zkušenosti a získává od nich nové podněty.

Jedním z takových podnětů je soutěž „SAPERE – vědět, jak žít“, kterou vytvořila společnost COFET, a.s. Soutěž klade důraz na rozvoj teoretických a praktických znalostí z oblasti zdravé výživy včetně zdravého životního stylu a doplňuje tak vhodně výše uvedenou podporu rozvoje chuťových a dalších smyslů.

Společnost COFET, a. s. je v České republice jediným partnerem sdružení SAPERE a je držitelem oprávnění k užití značky SAPERE.

SAPERE v současné době působí v Belgii, Francii, Nizozemí, Švýcarsku, Dánsku, Švédsku, Norsku, Finsku a v ČR.

                                                                                                                                                                      LK