Podpora kvality vzdělávání na naší škole

spsoaub Novinky

V letech 2019 až 2022 byl na naší škole realizován jedinečný projekt zaměřující se na podporu kvality vzdělávání studentů a pedagogů.

Zvláštní pozornost pak byla kladena na profesní a osobnostní rozvoj pedagogů a využívání informačních technologií ve výuce i mimo ni. Z poskytnuté částky 2,5 mil. Kč se pořídily desítky tabletů a notebooků. Mezi zajímavé aktivity patřila spolupráce s významnými okolními zaměstnavateli. Ta měla za úkol přinést celistvější pohled na otázku kvalitního vzdělávání propojením škol s praxí. Nedílnou součástí aktivit bylo také pořádání odborných stáží s partnerskými školami. Zde si pedagogové a ředitelé škol vyměňovali své znalosti a zkušenosti z výuky i managementu školy. Tato přátelská setkání probíhala nejenom v rámci škol, ale také mimo ně. Studenti se mohli zapojovat do vzdělávacích volnočasových aktivit připravených ve spolupráci s Domovem mládeže. V nabídce byl zábavný program v podobě klubů deskových her či klubů se sportovním zaměřením.

Věříme, že výsledky této dlouhodobé, rozsáhlé a bezesporu přínosné práce ponesou kýžené ovoce nejenom těm, kteří byli do ní zapojeni, ale také budoucím generacím.