Polsko

spsoaub Novinky

Exkurzi k našim severním sousedům jsme letos rozšířili na trojlístek Osvětim, Krakow, Wieliczka.

Tu vážnější část dvoudenního výletu jsme absolvovali hned na začátku. V obklíčení osvětimských ostnatých drátů jsme se dotýkali míst koncentrovaného zla. Tábor zalitý jarním sluncem nám ztěžoval schopnost vcítit se do neuvěřitelných příběhů. Přesto se asi málokdo ubrání vtíravé myšlence, jak by tady obstál on. Přežil by den, týden nebo dva? Dnes to byly jen čtyři hodiny, osvětimskou bránu smrti máme už daleko za zády a míříme odtud do veselejších míst.

Krakov působí velmi vznešeně, to díky králům, kteří procházeli při slavnostních korunovacích stejnou cestou jako my. Jsme vybaveni mapkou, abychom se neztratili, a informačním letáčkem, aby nám nic zajímavého neuniklo. Byl by hřích opustit Krakov před setměním, teprve osvětlení z něho dělá pravou perlu Polska.

Zůstáváme do druhého dne, abychom viděli to, co jinde v Evropě jen tak nenajdeme. Obrovské solné doly ožívající díky sochám, sousoším a dokonce chrámu. Vše vytesáno z kamenných solných bloků. V nestřežené chvíli samozřejmě všichni ochutnáváme, jestli jsme náhodou nebyli podvedeni.

A to je skoro všechno… zbývá za poslední zloté nakoupit suvenýry, krowky, preclíky nebo sůl, aby vzpomínka na Polsko tak rychle nevyprchala, a jede se domů.

P. S. Přikládám letáček pro osvěžení paměti všech skvělých účastníků nebo jako inspiraci pro ostatní.

Romana Vráblíková

Hana Machalíková

KRÁLOVSKOU CESTOU V KRAKOVĚ

procházel průvod při korunovaci a pohřbech králů a část této trasy si projdeme i my: RYNEK GLOWNY – ULICE GRODSKA – KRÁLOVSKÝ HRAD NA WAWELU

Rynek Glownyje jedno z největších evropských náměstí:

1. Tržnice Sukiennice je 100 m dlouhá elegantní žlutohnědá budova, která dělí náměstí na 2 části. V přízemí se nacházejí obchůdky se suvenýry, hlavně šperky a kavárničky, v 1. patře galerie.

2. Mariánský kostel z červených cihel a se dvěma věžemi, oltář má z lipového dřeva, je pokládaný za nekrásnější v Evropě. Z vyšší věže městská stráž dávala trubkou signál k otevření a uzavření městských bran, z nižší věže každou celou hodinu trubači hrají slavnou melodii postupně do 4 světových stran, v půlce je vždy přerušena jako vzpomínka na bájného trubače, kterého při vytrubování na poplach zasáhl tatarský šíp.

3. Radniční věž byla původně částí radnice, která v 19. st. shořela. Nyní slouží jako rozhledna (70 m vysoká). Pod radnicí a částí náměstí se dochovaly velké sklepní prostory, které sloužily také jako mučírna.

Návrší Wawelje komplex hradních budov, katedrály a královské zahrady:

4. Královský hrad byl renesančním sídlem polských králů z rodu Jagellonců až do 17. století, kdy se hlavní město stěhuje do Varšavy a s ním i polští králové.

5. Královská katedrála je největší duchovní svatyně Poláků, je to místo korunovace a pohřbů polských králů a prezidentů dodnes (2010 zde pohřben tragicky zesnulý prezident Lech Kaczynski).

https://www.spsoa-ub.cz/cardfiles/card-1026/card-7538/img/b1ac4299bb3da307052946563ca2b7df.png