Polytechnika hrou

spsoaub Novinky

Naše škola mimo svoji hlavní vzdělávací činnost nabízí dětem a žákům z okolních mateřských, základních a střeních škol možnost nahlédnout do oblasti polytechnického vzdělávání formou populárně naučných aktivit určených a přizpůsobených všem věkovým kategoriím.

Pro děti z mateřských škol jsou pravidelně realizovány edukační programy v odborných učebnách školy, kde si zábavnou formou uzpůsobenou jejich věku vyzkouší a seznámí se s prací s roboty, tablety, procvičí si jemnou motoriku, kombinační myšlení, ale i fantazii, představivost a koordinaci pohybů.

Žákům základních škol z Uherského Brodu i okolí jsou určeny aktivity pracovní workshopy, exkurze, odpolední kroužek a příměstský tábor.

Cílem vícedenních pracovních workshopů je rozvoj manuální zručnosti žáků 2. stupně, seznámení žáků s prostředím odborné střední školy a motivace k výběru polytechnických oborů při výběru budoucího povolání. Žáci navštěvují školní dílny, dostanou vždy konkrétní zadání pro svoji činnost zaměřenou např. na pájení, robotechniku aj. a práci i své postupy a výrobky konzultují s odborným učitelem dílen.

V rámci exkurzí jsou žáci prvního i druhého stupně základních škol rozděleni na týmy a postupně prochází jednotlivá stanoviště, kde se pomocí prezentací a praktického cvičení seznamují s příslušnými technologiemi (tablety, roboti, dotyková obrazovka, termokamera, elektroučebna, 3D tiskárna, 3D kino aj.). Důraz je kladen na praktické odzkoušení a hravou formu jednotlivých stanovišť.

Celoroční odpolední kroužek je zaměřen na zvýšení atraktivity technického a přírodovědného vzdělávání a na motivaci žáků ZŠ k zájmu o tyto obory, seznámení se s nejnovějšími technologiemi, možnost vyzkoušet si práci s nimi. Jeho obsah je zaměřen na programování robotů, pilotáž dronů, či konstruování nejrůznějších zařízení, tvoření videí, 3D modelů, sestrojování elektro modelů aj.

Pro děti navštěvující základní školu je tradičně v červenci připraven také příměstský tábor. Žáci si přiměřenou formou vždy vyzkouší nejmodernější techniku a technologie jakými jsou drony, tablety, roboti, 3D technologie (snímání, zobrazování, měření) a další. Rovněž si vyzkouší práci na rukodělných dílnách, kde se s pomocí mistrů odborného výcviku věnují výrobě svých vlastních výrobků.

V rámci volnočasových aktivit jsou na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii Uherský Brod rovněž pro všechny zájemce z řad žáků a studentů středních škol realizovány kroužky, jejichž obsah je vždy přizpůsoben jejich potřebám a požadavkům (např. programování PLC, roboti v programování, lego roboti, programování pro pokročilé, grafika, matematika k maturitě aj.).