Pomáhat je přirozené

spsoaub Novinky

Studenti oboru SOCIÁLNÍ ČINNOST se během svého studia připravují na činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci. Osobní práci s klienty si mohly studentky 3. a 4. ročníku vyzkoušet během nouzového stavu v různých zařízeních. Je taková zkušenost přínosná? Daří se studentům uplatnit teoretické znalosti v praxi? Na podobné otázky jsem se zeptala studentek 4. ročníku – Terky Mahdalové a Vikči Tomkové. Děvčata pomáhala během nouzového stavu v Domově pro seniory v Nezdenicích.

Dokážu si představit, že situace, ve které jste se ocitly, nebyla vůbec jednoduchá. Jak se Vám podařilo vypořádat se s nastalou situací? Váhaly jste dlouho, zda poskytnout pomocnou ruku?

Vybraly jsme si ke studiu obor sociální činnost, kde se snažíme pomoct druhým i v této složité době. Neváhaly jsme, protože jsme věděly, že je potřeba pomocná ruka. Nehledaly jsme důvody, proč nejít.

Dokázaly jste v praxi využít teoretické znalosti, které jste ve škole během studia získaly?

Určitě ano. Hodně nám pomohly poznatky z praxí ve škole. Polohování, stravování, oblékání – to všechno umíme ze školy.

Co bylo pro Vás nejtěžší?

Nejtěžší pro nás bylo, když jsme viděly klienty, jak se trápí. Byly zakázány návštěvy a klienti nemohli vyjít ani na chodbu. Vždy jsme si na ně našly chvíli čas a prohodily jsme pár slov. Na spoustu věcí jsme si musely přijít samy, jelikož nebyl moc čas na vysvětlování.

Jaké vlastnosti by měl podle Vás zaměstnanec podobného zařízení mít?

Musí být empatický, srdečný a trpělivý. Hlavně trpělivý a ochotný pomoct druhému.

Chtěly byste v podobném zařízení v budoucnu pracovat?

Chtěly bychom. Je to náš obor, ve kterém chceme pokračovat. Je to práce, kdy člověk má ze sebe dobrý pocit.

V tuto chvíli je Vaše pomoc v tomto zařízení u konce. Jak se díváte na přínos takové zkušenosti?

Za tuto zkušenost jsme moc rády. Vždy jsme odcházely s dobrým pocitem, že jsme udělaly klienty šťastnější. Budeme na to rády vzpomínat.

Co k tomu dodat? Děvčata se naplno zapojila do pomoci potřebným. Samy hodnotí tuto zkušenost jako přínosnou, protože praxe v terénu je nesmírně důležitá. Jsem ráda, že máme studenty se srdcem na pravém místě.

Mgr. Hana Machalíková