PRAMAKON 2023

admin Novinky

PRAktická MAturitní KONstrukce je jedinečnou výstavou závěrečných prací studentů čtvrtého ročníku oboru mechanik elektrotechnik s tradicí sahající do roku 2001. Poutavá přehlídka desítek zajímavých a někdy i inovátorských výrobků našich studentů se uskutečnila v pátek 24. února v prostorech naší školy. Samotné výstavě předcházela obhajoba studentských prací před odbornou porotou.
Stejně jako v předchozích letech se i letošní ročník prokázal vysokou úrovní studentských prací. I přesto že některé práce byly méně zdařilé než jiné, převážná většina studentů ukázala, že je jim programování, elektronika a zejména oblast mikrokontrolérů vlastní.
Studenti předvedli, že umí pracovat nejenom s klasickou elektronikou, jako jsou regulovatelné zdroje či zesilovače, ale také například se stále aktuálnější umělou inteligencí. Ukázali, že si dovedou poradit s aplikací mikrokontrolérů v měřicí technice (práce Digitální osciloskop Jiřího Šašinky, třída ME4B) nebo také v automatizační technice (práce Automatická vrátka kurníku Ondřeje Ondříška, třída ME4A). Své schopnosti a nadání proměnili rovněž v oblasti průmyslové automatizace, kdy Šimon Poizl ze třídy ME4B předvedl, že si dokáže hravě poradit s naprogramováním třídicí linky řízené PLC řídicím systémem Siemens S1200 s HMI displejem.
Za absolutně nejlepší práce letošního ročníku byly vybrány: Dron Marka Ďurdi ze třídy ME4A (Marek Dron sám vymyslel, navrhl a kompletně zkonstruoval) a dále Ovládání elektronických prvků pomocí kamery Davida Pilečka ze třídy ME4B, který předvedl sofistikované vyhledávání a identifikování objektů prostřednictvím kamery.
Nejzdařilejší práce dále postoupily do okresního kolo soutěže SOČ (Středoškolská odborná činnost), kde budou bojovat o další ocenění.
Jiří Kolář, mistr odborného výcviku
Pozn.:
Celou akci Vám již brzy přiblížíme také prostřednictvím objektivu regionální televize TVS.