Přednáška na jedno z nejaktuálnějších témat současnosti

spsoaub Novinky

Ve dnech 2. 5. 2019 a 17. 5. 2019 proběhly na naší škole dny prevence, součástí těchto dnů byla odborná přednáška pro první, druhé a třetí ročníky na téma:  Kybernetická šikana a bezpečnost při používání počítačů (nejen) na internetu. Studenti se seznámili s úskalím a nebezpečím, které se skrývá na internetu i na hojně využívaných sociálních sítích. S rozšířením informačních technologií a internetu v dnešní době narůstá množství nebezpečných patologických jevů, jako jsou například sexting, kyberstalking, závislostní chování na informačních technologiích, ale i například různé útoky jako jsou phishing, pharming nebo ransomware.
Každý možný útok jsme se snažili vysvětlit co nejvíce do detailu tak, aby studenti naší školy byli co nejlépe informováni o nejaktuálnějších hrozbách a byli současně v rámci prevence schopni se proti takovým útokům samostatně bránit.

Zvláštní poděkování patří hlavní organizátorce této akce Mgr. Soni Obadalové.

Kryštof Bogar